Helgon

MAO TSE-TUNG

Är Mao Tse-tung ett helgon där han ligger i sin glaskista sedan 1977 på Himmelska fridens torg i Peking? Tusentals människor besöker varje vecka hans mausoleum.
Mao har balsamerats och hans porträtt finns vid sidan om gudabilderna i en del tempel.

Mao Tse-tung var under ett par decennier det kommunistiska Kinas ledare.

ELVIS

Är Elvis Presley ett helgon?

Elvis dog 1977, 42 år gammal. En del säger att han åt ihjäl sig, andra att dog av droger. Elvis lever, säger vis­sa. Elvis har förutom all pop-musik sjungit in gospels och psalmer och han hade en personlig gudstro.

Människor världen över minns hans dödsdag och man vårdar hans minne på många olika sätt.

HELGON I GREKISK-ORTODOXA OCH KATOLSKA KYRKOR

I de grekisk-ortodoxa och katolska kyrkorna ber man till helgon om förbön hos Gud. Helgonen är människor, som under sin levnad varit särskilt fromma.

Helgonen kan, enligt tron, förmedla Guds välsignelse. Olika yrken, skrån och även platser hade förr sina egna skyddshelgon.

Något, som ett helgon varit i beröring med, kallas relik. Det kan vara en del av helgonets kropp eller tillhörigheter. Särskilt under medeltiden trodde de kristna på relikernas undergörande krafter. Man drev också handel med reliker.

EXEMPEL PÅ HELGON

Cecilia blev martyr i Rom. Hon levde under 200-talet. Hon är musikernas skyddshelgon. Hennes minnesdag är den 22 november. Cecilia led martyrdöden under förföljelsen av kristna. (Se svensk almanacka.)

Den helige Kristoffer som bär Jesusbarnet på ryggen och har en stav i handen är bl.a. bilisternas skyddshelgon. Han skyddar dem, som är ute och reser, både på land och till sjöss.

Nikolaus levde på 300-talet. Han var biskop i Mindre Asien. Den helige Nicolaus speciella dag är den 6 december. Från honom härstammar Santa Claus-Jultomten.
Lucia, också från 200-talet, är de blindas skydds-helgon. Lucia levde på Cicilien under 200-talet. I en röd klänning ligger hon i en monter i en kyrka i Venedig. Hon stack ut sina ögon då hon blivit förrådd av sin fästman för att hon var kristen, vilket då inte var tillåtet i romarriket. Hon kunde ändå se. Det var svårt att döda henne. Hon dog inte trots att man försökte  elda upp henne. Hon avled av ett svärd genom halsen.
Efter dåtidens kalender var den 13 december årets mörkaste dag. Detta firades på olika sätt i Sverige. I Skara domkyrka hade då djäknarna ett ljuståg. Ängeln i detta tåg ”omvandlades” till Lucia under 1700-talet. Troligen spreds Luciafirandet härifrån till olika delar av Sverige. Under 1900-talet blev firandet också en sköhetstävling.

-Sankta Lucia, ljusklara hägring
sprid i vår vinternatt glans av din fägring!
Drömmar med vingesus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!
Kom i din vita skrud huld med din maning!
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning!
Drömmar med vingesus…
Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar
Signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Stjärnor, som leda oss vägen att finna,
Bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar med vingesus…
Folkvisa från Neapel. Text: Sigrid Elmblad.

SVENSKA KYRKAN OCH HELGON

I Svenska kyrkan, som är en evangelisk-luthersk kyrka, finns inte tron på helgon eller reliker. Dock firas Alla Helgonsdag, som är ett arv från den tid då Sverige var katolskt. Denna dag är i Sverige en dag då man besöker kyrkogårdarna och smyckar gravarna. Under de senaste åren har man även börjat fira Halloween i Sverige.

BIRGITTA AV VADSTENA

Birgitta av Vadstena är Sveriges enda katolska helgon. Hon levde på 1300-talet och var tidvis hovdam hos Magnus Eriksson och drottning Blanka. Hon hade tidigt visioner då hon såg Kristus och jungfru Maria. Birgitta kände sig kallad att vara Guds språkrör och i sina uppenbarelser klandrade hon både adel och präster.

Hon planerade ett kloster i Vadstena och reste till påven i Rom. Där stannade hon livet ut.  I dag finns i Rom ett Birgittakloster vid Piazza Farnese. Heliga Birgitta avled 1373. Vadstena kloster invigdes 1384. Klostrets storhetstid var under 1400-talet. Många döttrar och söner till svenska stormän blev nunnor och munkar under dena tid. Att munkar och nunnor fanns i samma kloster väckte stort motstånd på många håll i världen.

En abedissa skulle leda klostret. Detta i en tid när kvinnan inte ens var myndig! Birgitta var alltså mycket radikal för sin tid.Under 1500-talet blev Sverige protestantiskt och 1595 fick nunnorna lämna Vadstena. År 1935 kunde de återvända. Även i dag finns det nunnor i klostret i Vadstena vid sjön Vättern i Östergötland. 1999 utsågs Birgitta till ett av Europas skyddshelgon.

FRANCISKUS AV ASSISI

Lovad vare du min Herre, med hela din skapelse: särskilt för Broder Sol, som skänker oss dagen och ljuset. Vacker är han i sin väldiga glans. Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.

Lovad vare du, min Herre, för vår syster Moder Jord, som föder oss och bär oss och framalstrar alllehanda frukter och färgrika blomster och örter.
Ur Solsången av Franciskus av Assisi

Franciskus av Assisi levde på 1200-talet. Han protesterade mot kyrkans stora politiska makt och rikedomar. Franciskus ville “följa i Jesu fotspår“. Han hyste stor kärlek till allt skapat, både djur och människor. Hans lärjungar skulle vara glada, som “Guds spelmän“ vad som än hände dem. Franciskanerorden instiftades år 1215.
Speciellt i England, men även i Sverige, förekommer ibland gudstjänster i Franciskus anda. Till minne av Franciskus firas Djurens dag. Det förekommer att djur får vara med i kyrkan och med en särskild andakt för dem menar prästerna att de kan nå människor, som annars ej kommer till kyrkan. Djuren skall behandlas med respekt. Även de är Guds skapelse. 

MARIA

I den ryskortodoxa tron är Maria, Jesu moder, lika viktig som Kristus och den katolska kyrkan firar Marias födeldedag med fest. I Svenska kyrkan infördes en Mariadag 1987. Det är den fjärde advent.

PRINSESSAN DIANA - ETT MODERNT HELGON?

År 1997 omkom Diana, prinsessan av Wales, i en bilolycka i Paris tillsammans med sin fästman, Dodi Fayed. Hon hade övergivits av sin man kronprins Charles, men  arbetade  med att bygga upp en ny roll åt sig. Hon sysslade med välgörenhet och var aktiv i kampen mot landminor. Samtidigt levde hon i lyx, ofta på semester i lyxjakter och ofta såg hon inte sina barn på flera veckor. Men när hon dog vallfärdade människor till Kensington Palace. Man stod bredvid varandra och grät öppet. “Folkets prinsessa”, som premiärminister Tony Blair kallade henne, var död.

Den 1 juli 1998 öppnades Diana-museet nära Dianas gravplats på slottet Althorps ägor. Där kan besökarna titta på Dianas brudklänning, brev, bilder m.m. Dianas grav ligger på en liten ö i en damm bakom slottet. Under 60 dagar sommartid kan människor att vallfärda dit. Man  leds i en slinga för att på så sätt få en skymt av platsen. Nu har  sorgen efter henne bleknat, men människor infinner sig ändå för en stilla stund i skuggan under träden vid den lilla sjö där hon ligger begravd på en liten ö.

UPPGIFTER

1. Är Mao, Elvis och prinsessan Diana helgon?

2. Vad är ett helgon enligt katolska kyrkan?
3a. Känner du till någon person, som du tycker stämmer in på beskrivningen av ett helgon?
b. Hur kan en människa vara ett föredöme för andra? c. Anser du att det är fel att en människa helgonförklaras?

4. Läs Rom.1:7 i Bibeln. Fundera över ordet helig. Slå upp i ordbok. Vad innebär det att något är heligt?

5. Tag reda på mer fakta om ”helgonen”, som är nämnda i arbetsbladet.

6. Tag reda på vem Bernadette av Lourdes var.

7. Läs i Nya testamentets evangelier om Maria, Jesu moder. Läs Luk.1:26-56, 2:1-21 och Joh.19:25-27.

Det berättas ...

att Neapel har ett skyddshelgon, S:t Januarius, som blöder. Detta ”under” inträffar varje år i maj och september. Många Kristusbilder och krucifix har börjat blöda och andra har fällt tårar i olika kyrkor världen över.