Hildegard av Bingen - en mångsidig nunna

År 1998 var det 900 år sedan 90-talets populäraste helgon föddes - Hildegard av Bingen, en nunna som under sitt liv brevväxlade med fyra påvar, två tyska kejsare och med lärda män i Paris.

900-årsdagen av hennes födelse firades på flera platser runt om i världen, bland annat i Sverige. Under sommaren 1998 ägde till exempel en Hildegardfestival rum i Göteborg med körmusik och kurser. Så skedde också på Gotland. Till klostret Eibingen, ett av de kloster som Hildegard av Bingen grundade, vallfärdar nu människor för att bli guidade och informerade om den mångsidiga nunnans liv. CD-skivor med hennes musik och böcker om hennes liv säljer i många exemplar i hela världen. 

BRED BEGÅVNING

Hildegard av Bingen levde i Rhendalen under medeltiden (1098-1179). Hon hade en mycket bred begåvning; var teolog, musiker, natur - och språkvetare samt mycket kunnig i medicin. I boken Känn dina vägar (svensk övers.) sammanfattar hon sina kunskaper i kosmologi, teologi, antropologi, historiesyn, naturvetenskap, medicin, liturgi och lyrik. Hon tonsatte 77 liturgiska dikter och skrev till exempel över 2000 recept på naturläkemedel. Dessutom var hon intresserad av matlagningskonst och skrev c:a 300 recept. Hon var särskilt intresserad av sädesslaget dinkel, vilket hon menade var grundläggande för en god hälsa.

I Bingen, där hon levde största delen av sitt liv, finns  i dag restauranger, vars menyer enbart grundar sig på hennes recept.

 

GRUNDADE KLOSTER

Hildegard av Bingen, som också kallas den heliga Hildegard, trots att hon aldrig officiellt blev utnämd till helgon, kom som liten till klostret Disibodenberg, där hon sedermera blev abbedissa. Hon grundade två nya kloster under sin levnad, Rupertsberg och Eibingen. Rupertsberg brände svenskar ned 1632 under 30-åriga kriget efter att ha stulit och skövlat det de kom åt.

PREDIKANT

Nunnan Hildegard var också en stor predikant och reste iväg på åtminstone fyra predikningsresor, vilket var mycket kontroversiellt under hennes tid. Att predika var nämligen inte tillåtet för kvinnor.

VILLE FÖRSTÅ VÄRLDEN

Hildegard var inte världsfrånvänd utan hyste en stor kärlek till livet. Hon var ingen mystiker, som strävade efter att förstå Gud först och främst, utan istället ville hon begripa sig på världen. New Age-anhängare har intresserat sig för henne bland annat för att hon betonade vikten av riktig kost för en god hälsa. Många kännare av Hildegard av Bingen menar dock att New Age-anhängarna missbrukar Hildegards läror för sin egna syften.  

GRÖNKRAFTEN

Grunden för livet var enligt Hildegard av Bingen den gröna kraften. Grönt var för henne symbolen för livet. Mot denna livgivande princip stod det onda i tillvaron, den svarta gallan, som Hildegard ansåg var orsaken till de flesta sjukdomar.
Hildegard av Bingen dog 1179.

 

FRÅGOR TILL TEXTEN

1. Varför är nunnan Hildegard populär i dag, tror du?

2a. Varför kan man säga att Hildegard av Bingen var en utåtriktad nunna?
b. Vilka kloster grundade hon?
c. Varför var det kontroversiellt att Hildegard reste iväg på predikningsresor?

3. På vad sätt hade Hildegard “moderna” matvanor?

4. Läs artikeln om Anselm av Canterbury. Varför tror du att Hildegard av Bingen är mer populär i dag än Anselm av Canterbury?