Indiens kastlösa förtrycks

Man brukar säga att Indien är världens största demokrati. Landet har nästan en miljard människor. Ca 150 miljoner av dem är kastlösa, daliterna. Ordet betyder förtryckt. De kastlösa lever ofta ett mycket svårt liv.
Att döda en kastlös ger bara en liten notis i en tidning.

En bidragande orsak till att många kvinnor, alltså inte bara kastlösa, behandlas med våld är att Indien idag har ett stort kvinnounderskott. I slutet av 2012 våldtogs en ung kvinna och misshandlades så svårt att hon avled. Därefter följde stora demonstrationer i Indien mot kvinnovåldet.

 

 

DET INDISKA KASTVÄSENDET 2500 ÅR

Det indiska kastväsendet är nästan lika gammalt som hinduismen. Det har funnits i ca tvåtusen femhundra år. I Rigveda, som är en viktig hinduisk skrift, delas människorna in i fyra huvudkaster, varnas. Dessa har sedan i sin tur blivit indelade i tusentals underkaster, jatis. I botten på denna ranglista finns de kastlösa. De livnär sig som dagavlönade lantarbetare och på att tömma latriner, slakta  djur, hacka sten, sophantering och prostitution. I många byar har de kastlösa inte tillgång till templen och i en del städer får man inte rösta. Enligt hinduprästerna har de sig själva att skylla. De kastlösas nuvarande liv beror på dåliga gärningar i tidigare liv.

 

 

DISKRIMINERING FÖRBJUDEN

Diskriminering av kastlösa är förbjudet i indisk lag, men diskrimineringen fortsätter. 1995 fick Indien en kastlös president, men detta har inte lett till förbättringar för de kastlösa. Hur förhållandena är för de kastlösa varierar från delstat till delsat. I vissa delstater är förhållanden värre än i andra.

ETT FÅTAL HAR HÖGSTATUSYRKEN

Ett ytterst litet fåtal av de kastösa har lyckats skaffa sig ett högstatusyrke, som t.ex. läkare eller advokat. Trots att myndigheterna har infört kvoteringar för de kastlösa till  högskolor,får de kastlösa kämpa för att bli accepterade och diskrimineringen fortsätter. I de större städerna kan man vara anonym. Detta är bra för de kastlösa. Där kan viljan att arbeta betyda mer än social tillhörighet. Men 80% av indierna bor på landsbygden och det är alltså här de största problemen finns.  Vad som behövs är utbildning och ekonomisk  utveckling. Detta är delstaten Kerala ett exempel på. I Kerala är läs och skrivkunnigheten nästan 100% och kastskillnaderna har minskat.

KASTLÖSA GÅR ÖVER TILL BUDDHISMEN

Den kastlöse advokaten Ambedkar, som skrev Indiens grundlag, menade att det enda sättet att bli av med kastdiskrimineringen var att förbjuda hinduismen. Han uppmuntrade  människor i stället att bli buddhister. Så har också till viss del skett. Många kastlösa övergår till buddhismen. Anledningen till detta är att inför Buddha är  alla lika.. Andra konverterar till kristendomen eller islam för att komma undan kastsystemet.
Indiens har för inte så länge sedan sprängt fem atombomber, men har svårigheter att lösa sina sociala problem.

VISSTE DU...

att i Indien finns eunucker, som har kastrerats vid grymma riter. För de flesta indier är det avskyvärt att komma i kontakt med dem. De tillhör Indiens oberörbara. Många av dem är tiggare eller prostituerade.

 

UPPGIFTER

1. Beskriv förhållandena för Indiens kastlösa.

2. Vad är ursprunget till kastsystemet?

3.a. Vad kan det finnas för intresse hos de styrande i ett samhälle att dela in människor i grupper?.
b. Europeiska stater har också haft sina invånare indelade i grupper. Vilka? Vad kan orsaken vara till denna typ av indelning?
c. Vilka olika gruppindelningar av människor finns i vårt samhälle i dag? Varför finns dessa gruppindelningar? Säg mig vem du umgås med så skall jag säga vem du är.. Ligger det något i detta talesätt?

4. I olika kulturer har det funnits eunucker. Vilka uppgifter har dessa haft i samhället? Leta i uppslagsböcker eller på internet.