Den ortodoxa kyrkan

Gudstjänsten

Gudstjänsten har under alla tider varit den fasta punkten för de ortodoxa kristna. Liturgi och teologi är centrerade kring uppståndelsen: Kristus är seg­raren, livets och universums härskare.

I gudstjänsten sker mötet mellan den himmelska och jordiska världen, mellan himmelskt och mänskligt.

Kyrkorummet

Kyrkorummet är avdelat med en vägg med ikoner, bilder av Jesus, Maria och helgonen.

Altarrummet representerar den gudomliga och himmelska världen. Resten av kyrkorummet representerar det mänskliga och jordiska.

Inkarnationstanken i centrum

I centrum för den ortodoxa kristendomen står inkarnationstanken, som full­bordas i Kristi uppståndelse. Det gudomliga upphäver världens död och för­gängelse. Detta framställs som ett drama i gudstjänsten genom textläsning och sång, processioner och knäfall. Jesu liv skildras med nattvarden som höjdpunkt.

Starkast ställning i Östeuropa

Sin starkaste förankring har den ortodoxa kyrkan i Östeuropa.

Den ortodoxa kyrkan i Sverige

Den ortodoxa kyrkan i Sverige har församlingar i Stockholm och Uppsala.

Läs om den ortodoxa kyrkan i Sverige.