Kyrkans band till staten försvagas

 

 

Under 1700-talet hade man fortfarande i stort betraktat den kristna tron och den kyrkliga gemenskapen som något som hörde till det vardagliga livet  Kyrkorna i olika länder, både lutherska och romerska, var nationella. Kung­en betraktades som överhuvud för kyrkan. Påven sågs visserligen i de ro­mersk-katolska länderna som centralbiskopen, men hans verkliga makt sluta­de vid nationsgränsen. Men kolonialismen och 1800-talets mission gjorde den romerska kyrkan till en världsomspännande kyrka, och detta ökade möjlighe­terna för en mäktig övernationell organisation.
Den engelska kyrkan kom genom imperialismen att få biskopar och stift runt om i kolonierna. Det, som kom att hålla stiften samman, var den biskopskon­ferens, som ärkebiskopen kom att sammankalla till i residenset Lambeth i London från år 1867. Bandet till kronan, statsmakten, försvagades därmed.