Kvinnomisshandel
och hedersmord

Enligt UNFPA, FN:s befolkningsfond, leder ojämlikhet mellan kvinnor och män till att en positiv utveckling för individer, familjer, samhällen och nationer försvåras. Att avskaffa könsdiskriminering är därför en fråga som måste ges hög prioritet. Ojämlikhet visar sig tydligast i det våld, som äger rum mot kvinnor världen över.

I en undersökning med material om tio EU-länder, som gjorts av Spaniens institut för kvinnofrågor, meddelas att var femte kvinna i EU någon gång utsatts för våld i sitt förhållande.

SLAVHANDEL-TRAFFICKING

Tusentals fattiga öststatskvinnor finns till försäljning i väst. Kvinnorna blir lurade med löften om välbetalda arbeten för att sedan tvingas till prostitution. Kvinnorna tvingas tjäna pengar åt hallickar.

FINLAND

I Finland äger 87 % av kvinnomorden i landet rum inom hemmets väggar. Man beräknar att 200 000 barn i landet lever i familjer där kvinnomisshandel förekommer.

 

INDIEN

I Indien är det förbjudet att avbryta en graviditet på grund av barnets kön, men detta efterlevs inte. Genom att man i dag genom ultraljudsundersökningar kan se vilket kön det väntade barnet har aborteras många döttrar. På grund av det patriarkala samhället ses döttrar som en belastning. Då flickorna skall giftas bort måste en stor hemgift betalas. I de fall mannens familj inte anser att hemgiften räcker, händer det ofta att kvinnan råkar ut för en ”olycka vid spisen”, d.v.s. hon mördas, genom att hon brännskadas svårt. Flera tusen kvinnor dödas på detta sätt i Indien varje år.

Gulabi Gang

I Uttar Pradesh i Indien finns ett kvinnligt medborgargarde, Gulabi Gang, Rosa Gänget, som bekämpar misshandlande män och även barnäktenskap, korruption och fattigdom. Polisen har tidigare inte ingripit mot männen,men nu lyssnar byråden och politikerna.

Våldtäkter i Indien

I New Delhi ägde en grym massvåldtäkt rum i en buss.(Dec. 2012) Flickan kastades därefter ut ur bussen.Hon hade misshandlats så svårt att hennes tarmar hängde ut. Hon avled. Händelsen chockerade indierna, men sanningen är den, att det sker tusentals liknande våldtäkter i Indien, som inte uppmärksammas alls. Våldtäkter på mycket unga flickor är också vanligt.

Politiker och poliser uttalade sig föraktfullt om massvåldtäkten i New Delhi och skjuter skulden på kvinnorna. "De är påverkade av västerländsk kultur."

Ofta förekommande i Indien är våldtäkter på offentliga toaletter.

När en indisk kvinna våldtagits ses hon som befläckad.

Mycket vanligt är också att ovälkomna flickebarn dödas genom förgiftning eller kvävning.

I ny indisk lag får kvinnan döda i självförsvar vid syraattacker. Syraattacker används ofta i Indien mot kvinnor då mannen vill ha en ny fru.

Fortfarande är det tillåtet med våldtäkt inom äktenskapet. Det är inte kriminellt att våldta inom konfliktzoner och sexbrottsåtalade politiker kan ställa upp i val. (SvD 2013)

Kvinnounderskott

En konsekvens av den sneda könsfördelningen i Indien är att männen får allt svårare att finna en kvinna att gifta sig med, eftersom det idag ”saknas” över 50 miljoner kvinnor.
I mer utvecklade delar av Indien där kvinnor i högre grad yrkesarbetar föredrar kvinnor att genom ultraljud kontrollera om barnet är en son för att sedan slippa föda fler barn. Hade det första barnet varit en flicka hade ytterligare en graviditet varit nödvändig för att tillfredsställa mannens önskan om en son.

IRAN

I Iran är självbränning vanligt förekommande.

AFGHANISTAN

I talibanernas Afghanistan fick inte kvinnor yrkesarbeta och flickor fick inte gå i skola. Nu har skolorna börjat öppnas igen, men fortfarande bär kvinnan oftast burqa (heltäckande klädsel med nät för ögonen).

I juni 2012 kunde man läsa i Svenska Dagbladet att självbränning är ett växande fenomen i Afghanistan. En ung kvinna berättar att hon ville ha skilsmässa eftersom hon misshandlades både av sin man och svärföräldrarna. Då ville de att hon skulle ta livet av sig. Hennes styvmamma hällde fotogen över henne, själv tände hon på. Hennes släkt besökte henne inte på sjukhuset på grund av den sociala skam händelsen ger upphov till.

Orsaken till självbränning är oftast våld inom familjen. De flesta äktenskapen är påtvingade (ca 80% ) och de flesta flickorna är då under 16 år.

NIGERA

I de muslimska delarna av Nigeria gäller islamisk lag. Här har en kvinna dömts till att stenas till döds efter att ha blivit våldtagen. Brottet är att hon blivit gravid utom äktenskapet. Dödsdomen överklagades och hon frikändes.

SVERIGE

Ca 20 000 polisanmälningar om kvinnomisshandel inkommer varje år. Mörkertalet är stort.
Under 2000-talet har hittills 181 kvinnor dödats av sina män i Sverige. Kvinnomisshandel är inget projekt

Ojämlikheten vad gäller löner är fortfarande stor. Männen har i genomsnitt 20% högre lön än kvinnorna. Att kvinnor föder barn är en belastning i karriären.
I Sverige har under de senaste åren flera ”hedersmord” ägt rum, t.ex. mordet på Fadime, en invandrarflicka med kurdisk bakgrund. Många invandrarflickor och invandrarkvinnor lever i dag på ”okänd ort” och med skyddad identitetefter hot från familjemedlemmar på grund av att de vill leva sina liv på samma sätt som infödda svenska kvinnor.

Ur motion år 2009 till Sveriges riksdag angående barn-och tvångsäktenskap:…"Vi anser att lagens skydd fortfarande är otillräckligt. Tvångsäktenskap och barnäktenskap är visserligen inte tillåtet i Sverige idag, men det är heller inte kriminaliserat. Lagstiftningen behöver skärpas för att bättre förebygga och förhindra barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Vi förslår en lagändring i syfte att kriminalisera den som är drivande part i att äktenskap ingås med barn eller genom tvång. Den drivande parten behöver inte vara en av de två som ingår äktenskap. Även föräldrar, eller andra drivande parter, bör kunna ställas straffrättsligt till svars när barnen gifts bort mot sin vilja. Lagen bör även vara tillämplig när barn som är bofasta i Sverige gifts bort i ett land där lagen är mer tillåtande till tvångsäktenskap och barnäktenskap.
Vi önskar därtill en översyn av gällande lagstiftning i syfte att hjälpa och stödja dem som, mot sin vilja, idag befinner sig i ett äktenskap som ingåtts när någon av parterna varit barn alternativt om det ingåtts genom tvång."

Tvångsäktenskap är idag kriminaliserat.

2012 maj: Justitierådet Göran Lambertz har haft regeringensuppdrag att utreda hur skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap kan stärkas. Han har föreslagit ett starkare juridiskt skydd. Betänkandet överlämnades till regeringen i maj 2012.

Hat- och hotmail förekommer mycket mot kvinnliga journalister. Det kan röra sig om tusentals mail.

NORGE

Norge kommer att ingå ett avtal med Pakistan för att få bort tvångsäktenskap (2002). Av de äktenskap, som pakistanska kvinnor i Norge ingår, gifte sig över 98 % med män med pakistansk bakgrund. Två tredjedelar av männen bodde i Pakistan. Förhållandena är samma för kvinnor från andra muslimska länder.

Norge har ett starkare skydd än Sverige mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Man har särskilda straffbestämmelser.

JORDANIEN

Exempel på vad som hänt i Jordanien: En 19-årig man körde över sin gravida syster för att återupprätta sin heder. Han fick ett års fängelse.

En 17-årig flicka sköts av tre nära släktingar, bl.a. av pappan. Straffet för dådet blev fem månaders fängelse.

SAUDIARABIEN

I Saudiarabien ser en sedlighetspolis till att medborgarna följer de religiösa lagarna. En tragisk händelse inträffade i Mecka när en skolbyggnad började brinna (mars 2002). Sedlighetspolisen försökte hålla kvar flickorna i den brinnande byggnaden. De fick inte lämna skolan eftersom de inte hade på sig schalar.  Media och föräldrar har riktat skarp kritik mot polisen.

I en artikel i Expressen (2010) skriver Liza Marklund att en skolflicka dömt till 90 piskrapp och två månaders fängelse, då hon påstods ha angripit rektorn när denne tog ifrån henne mobiltelefonen.

En 12-årig flicka giftes bort med en 80-årig man för att pappan skulle få 165 000 kronor i hemgift.Marklund avslutar artikeln: "När ska världssamfundet börja betrakta kvinnor som fullvärdiga människor."

SUDAN

I Sudan är könsstympning förbjudet i lag sedan 1946, men myndigheterna har aldrig lyckats genomföra förbudet i verkligheten. Icke omskurna flickor har lägre status i samhället. 60% av landets invånare är muslimer. I dag händer det att flickor gifter sig utan att de omskurits.

NICARAGUA

Efter det att en nioårig flicka våldtagits i Costa Rica och genomgått en abort har den katolska kyrkan fördömt aborten och en kardinal menar att de, som varit delaktiga i genomförandet av aborten har bannlyst sig själva. Han har jämfört aborten med ett terroristdåd. Spanska kvinnoorganisationer har genomfört en namninsamling där de, som skriver under menar att även de bör bli bannlysta eftersom de stöder aborten. 26 000 personer har skrivit under och begär därmed sitt utträde ur kyrkan.

KINA

Enligt Kinas kvinnoförbund och Kinas statistiska centralbyrå har var fjärde kvinna i Kina utsatts för våld i hemmet. Detta rapporterar Nyhetsbyrån Nya Kina. (TT-REUTERS,2011)

 

UTTALANDEN AV JURIST, RELIGIONSVETARE OCH JOURNALIST I MASSMEDIA

”Hedersmord” är ett förtryck, som inte har med religion och kultur att göra. Det är helt enkelt bara kvinnoförtryck och en nedsättande syn på kvinnor.  

Män, som mördat på grund av heder får ofta lägre straff.

 

Journalister och politiker vill inte se ”hedersmord” som en kulturell företeelse av rädsla för att kallas rasister. Det är kontrollen av kvinnans sexualitet i ett patriarkaliskt samhälle, som är motivet bakom varje hedersmord.
Varför skall unga kvinnor behöva leva under dödshot? Om man begår mord och sexualbrott bör en invandrare, som är över 18 år, utvisas ur landet efter avtjänat fängelsestraff. Det är viktigt att ställa krav på de nya medborgarna. Man skall inte ha begått brott, man skall lära sig det svenska språket och man skall känna till det svenska samhället och dess lagar. I stället för att ta hit äldre släktingar bör man satsa på att ta hand om de invandrare som redan är här.

Islams etik grundar sig på Koranen och är utformad av ett patriarkaliskt samhälle, där mannen bestämmer. Muhammed förordnade skydd för änkor och faderlösa och man fick inte sätta ut små flickor att dö och mannen tilläts bara ha fyra hustrur. Islam finns inom många olika kulturer och synen på kvinnan skiftar. Den afghanska kvinna måste ofta dölja hela sin kropp, t.o.m. sina ögon medan den muslimska kvinnan i en annan del av världen inte döljer sin kropp.

I den äldre judendomen betraktades kvinnan som en av mannens ägodelar. Läs t.ex. de tio budorden i Gamla testamentet i Bibeln. Och 1 Mos. 3:16, slås det fast att det är mannen som skall råda över kvinnan. Jesus däremot bröt radikalt mot denna judiska kvinnosyn, och hans lära riktade sig till både män och kvinnor. Däremot kom kvinnan snart att nedvärderas inom den kristna kyrkan. Det ansågs opassande att hon delade ut nattvarden t.ex., och en betydande person inom kyrkan kallade kvinnan för ”djävulens port”.

De som begår hedersmord kommer från Mellanöstern och deras sociala och ekonomiska trygghet finns hos klanen och i lojaliteten mot familjen. Visar man brist på lojalitet så utdelar familjens representanter straffet. I Sverige står samhället för den grundläggande tryggheten. Även om man inte har familj eller släkt så skall man ha en viss ekonomisk och social trygghet.

I Medelhavsländerna där majoriteten är kristen, kan också patriarkatet förekomma, och kontroll av den kvinnliga sexualiteten. Männens ära och maktposition hotas om döttrarnas heder hotas. Sönerna är fria att vända sig till andra kvinnor, som inte omfattas av samma kontroll.

Det muslimska äktenskapet är ett socialt kontrakt mellan två släkter. Sex hör hemma inom äktenskapet och kvinnan har inte rätt att neka mannen samlag. Känslomässig närhet, som unga flickor i Västeuropa ser som något självklart förekommer inte på samma sätt i det muslimska äktenskapet. Känslomässig förtrolighet har man med sina väninnor.

Sverige: Många kvinnliga journalister får idag hatmail via nätet. Hot om våldtäkt och mord. Det kan röra sig om tusentals mail.

 


Visste du…

Sverige 1939: Förbud att avskeda kvinnor  på grund av havandeskap.

Sverige 1947: Första kvinnan i regeringen.

Sverige 1958: Kvinnan får prästvigas.

Sverige 1975: Kvinnor får lagstadgad rätt till fri abort.

UPPGIFTER- motivera dina svar

1. Anser du att Sverige är ett jämlikt samhälle?

2. Vad är orsaken till att kvinnomisshandel förekommer i olika länder? Kultur, samhällsskick, religion …?

3. Vad är skillnaden mellan det kvinnoförtryck, som förekommer i västvärlden och det som förekommer i mellanösterns länder?

4. Har du vänner med annan kulturell bakgrund, som lever de på ett annorlunda sätt än du? Om så är fallet, finns det något i denna kultur du vill ta efter och något du tar avstånd ifrån.

5. Anser du att det förekommer annan typ av misshandel av människor i Sverige än kvinnomisshandel? Vilken typ av misshandel? Vad bör göras åt det?