<

Livets Ord -
styrs vi av våra bekännelser?

Livets Ord är Sveriges största sekt. Det finns i dag över 100 församlingar i Sverige, med ca 10000 anhängare. Livets Ord är en svensk variant av amerikansk framgångsteologi. Grundare och ledare i Sverige, var fram till våren 2014 Ulf Ekman, som utbildats i USA. Ulf Ekman har lämnat Livets Ord för Katolska kyrkan.

LIVETS ORDS LÄRA

Jesus Kristus befriade hela mänskligheten från synd, fattigdom, sjukdom och död genom sin död på korset. Trots detta är många kristna sjuka och fattiga. Varför? - Man bekänner inte varje dag med sin mun. Man tror inte i sitt hjärta och man man handlar inte som om Guds ord är sant. GÖR DET OCH DU KOMMER ATT VANDRA I SEGER! Det är våra bekännelser som styr oss. De människor, som bara har “huvudkunskap” om Bibeln, hamnar i helvetet, eftersom de inte bekänner med sin mun att Jesus är Herre, och eftersom de i sitt hjärta inte tror och för att de tvivlar på att Gud har uppväckt honom från de döda. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse leder till räddning. Den, som tror med hela sitt hjärta och säger med sin mun att han kommer att bli sjuk, han blir sjuk. Säg i stället: Jesus tog min svaghet och lyfte av mig mina sjukdomar. Därför förbjuder jag varje sjukdom att vara i min kropp. Bekänn sjukdom och fattigdom och du får det. Bekänn hälsa och välgång och du får det.

VALET ÄR DITT!

Om du ofta bekänner din tro på Jesus med din mun så blir han verklig för dig. Allt vad du tro i ditt hjärta och bekänner med din mun kommer att ske. I andevärlden har Jesus frälst människan. Detta blir verklighet även i den fysiska världen om vi bekänner och tror. I denna världen behöver vi fysiskt helande och befrielse från Satans bojor. Bekänn varje dag t.ex.: -Jag är friköpt från lagens förbannelse (fattigdom, sjukdom och andlig död). -Jag är en del av Kristi kropp, och Satan har ingen makt över mig. -Det, som jag vägrar att tillåta här, vägrar också Gud att tillåta, och det, som jag tillåter, tillåter också Gud här på jorden. -Jag är en troende och dessa tecken följer mig: Jag talar nya tungomål, jag tar auktoritet över djävulen, jag lägger händerna på de sjuka och de blir friska. -Jag har inte brist på något, för min Gud fyller alla mina behov med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. -Jag förtröstar på Herren av allt mitt hjärta, och förlitar mig inte på mitt förstånd. Bevis för att en troende människa kan uppnå andlig, själslig, kroppslig, ekonomisk och social välgång hämtar man i följande bibelställen: Joh.3:3,11, 2Kor.5:17-21, Rom.10:9- 10, 2Tim.1:7, Rom.12:2, Jes.26:3, Jes.53:4-5, Matt.8:17, 1Pet.2:24, Mal.3:10-11, Luk.6:38, 2Kor.9:6-10, 5Mos.28:1- 14, Ordspr.3:4 Frälsning sker genom tron på Jesus och inte genom gärningar, men tron visar sig i hur man lever och handlar “och detta är avgörande för “lönen i evigheten”. Med dopet i den helige Ande följer att man kan tala i tungor. De som inte tar emot Jesus är för evigt skilda från Gud och kommer att brinna i eldsjön. Upp.19:20, 20:10-15 Man tror på Jesu återkomst till jorden och att han då i 1000 år kommer att regera här med sina heliga. Efter detta kommer nya himlar och en ny jord. Upp.21

 

ETT MYCKET OMDISKUTERAT SAMFUND

Livets Ord är ett mycket omdiskuterat samfund. Därför följer här några påståenden om vad Livets Ord står för och också kritik mot Livets Ord:

· Församlingen har total kontroll över tankar och känslor hos medlemmarna. · En medlem bör inte läsa tidningar eller se på TV.

· Ulf Ekman ansågs vara utsedd av Gud. En del Livets Ordmedlemmar jämförde honom med Mose och Paulus i Bibeln. Han kunde därför inte kritiseras. Eftersom Ulf Ekman var Guds närmaste man i Sverige var han hårt ansatt av djävulen. Därför hade han rätt att unna sig en stor villa och en dyr bil.

· Alkohol, tobak och sex före äktenskapet är helt förbjudet.

· Man skall vara måttlig vad gäller mat och sömn. Sina känslor måste man ha under kontroll. Om man har ångest eller en depression så är man ansatt av demoner.

· Församlingens budskap får inte ifrågasättas. Den, som ifrågasätter budskapet är attackerad av djävulen.

· De frälsta människorna tillhör en elit. De ofrälsta har endast negativa egenskaper.

· När man går med i Livets ord dödar man sin gamla människa. Det innebär att man lämnar sitt gamla liv. Man börjar umgås endast med sektmedlemmar. De, som står utanför sekten, är djävulens redskap.

· Det, som strider mot sektens förkunnelse, beror på djävlar och demoner. Även barn blir angripna av demoner och måste därför utsättas för djävulsutdrivning.

· Sjukdom och fattigdom beror på svag tro. Man skall kunna leva framgångsrikt på alla områden i livet.

· Många Livetsordmedlemmar har blivit psykiskt sjuka eftersom de inte kunnat uppfylla sektens krav på tro. Detta har blivit känt genom att avhoppare tagit kontakt med läkare.

FAKTA OM LIVETS ORD

Under gudstjänsterna förekommer tungotal och botande av sjuka genom handpåläggning och bön. Sambandet hälsa-rätt tro finns, men om inte en troende blir frisk med en gång, så är det i alla fall bara en tidsfråga. Livets Ords medlemmar är motståndare till abort. Livets Ord grundades 1983. Man driver missionsverksamhet i bl.a. forna Sovjet-unionen, har egen bibelskola, grundskola och gymnasie-skola. TV Livets Ord sänder via satellit över Europa. En kedja av kontinuerlig bön bildades inför år 2000, då man bad att evangeliet skall nå hela världen. Livet Ord ordnar konferenser, t.ex Europakonferensen, som besöks av tusentals människor.

http://www.livetsord.se

 

UPPGIFTER

1. Ta reda på de största olikheterna mellan Svenska kyrkans och Livets Ords lära.

2. Ett påstående är att Ulf Ekman är utsedd av Gud. Jämför med den katolska kyrkans syn på präster och synen på påven i den katolska kyrkan.

3. Hur tar du själv ställning till de olika påståendena om Livets Ord?

4.a Vad menas med tungotal?
b. Nämn ett annat samfund, där tungotal spelar en stor roll.

 

 

”Sedan millennieskiftet har jag och min hustru Birgitta på olika sätt kommit i kontakt med den vitala katolska kyrkan. Steg för steg har det lett fram till en omprövning av vår övertygelse och vår kyrkliga praxis. Vi lämnar nu Livets Ord för att denna vår bli upptagna i den katolska kyrkan”, skriver Ulf Ekman, grundare av Livets Ord....

...Dessutom måste jag med sorg konstatera att slitningar, meningsskiljaktigheter och tvister har skapat ovänskap och att enskilda människor har tillfogats sår och lidanden genom sina kontakter med rörelsen. I detta har jag själv och andra företrädare för Livets Ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida....

...Vad jag inte såg var, att om detta är sant, då är det också sant att Jesus efterlämnade en Kyrka med apostoliskt ursprung, det som Nya Testamentet kallar för Kristi kropp. Denna synliga, konkreta Kyrka har en historisk kontinuitet från Jesu och apostlarnas tid, genom hela historien tills han kommer tillbaka....

Ulf Ekman,DN mars 2014.