Queer

Queer = lesbisk, gay, transvestit, heterosexuell…
Queer betyder konstig på engelska. De homosexuella har gjort detta ord till sitt. Ingenting skall vara onormalt.

En transvestit klär sig ibland i kvinnokläder, men kan samtidigt ha fru och barn. En transsexuell känner att han eller hon har fel kön och har behov att rätta till det.
Det är inte säkert att en manlig kvinna eller en kvinnlig man är homosexuell.
Många homosexuella lever dubbelliv. De döljer sin sexuella läggning för omvärlden. Vissa gifter sig heterosexuellt, och kanske till och med får barn.

SVENSKA KYRKAN OCH HOMOSEXUALITET

Svenska kyrkan behåller vigselrätten och öppnar för samkönade vigslar i kyrkan. Det beslutade kyrkomötet i dag. Ja-sidan vann en jordskredsseger – till och med en större sådan än väntat.

– Det här visar att det faktiskt går att förändra samhället och göra världen lite enklare för kommande generationer, säger RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas till SvD.se.
Svenska Dagbladet 22 oktober 2009

Hur de homosexuella behandlas i dag, beror på i vilket land man bor. I Sverige är man i dag inte “sjuk“ om man är homosexuell. Homo- och heterosexuell samlevnad är likställda i lagen.

1999 tillsattes en kommitte för att undersöka villkoren för barn i homosexuella familjer. Man tog i i januari 2001 ställning till frågorna: Skall homosexuella få adoptera barn på samma sätt som heterosexuella par? Skall lesbiska få genomgå insemination på sjukhus? Alla politiska partier svarade ja på frågorna utom kd och moderaterna. Adoptionscentrum, Sveriges största adoptionsorganisation svarade nej. Motiveringen var inte att homosexuella är sämre föräldrar, utan att de är av samma kön. Adopterade barn har en mer komplicerad identitetsutveckling än andra barn menade man. De har mist sitt biologiska ursprung och kanske sitt land. Att ha homosexuella föräldrar skulle kanske försvåra deras uppväxt ytterligare. Om adoption skulle tillåtas för homosexuella par skulle det kunna innebära att färre barn tilläts adopteras till Sverige. Givarländerna föredrar heterosexuella par, och man skulle då bli skeptiska till Sverige som adoptionsland.
En lagändring trädde i kraft 1 februari 2003. Homosexuella par får nu prövas som adoptivföräldrar på samma sätt som heterosexuella par.

Olika villkor inom EU för homosexuella

"Enligt det nya Lissabonfördraget ska EU i all sin verksamhet bekämpa diskriminering byggd på sexuell läggning. Men en ny EU-rapport visar att bilden i medlemsländerna är blandad – även om många framsteg gjorts.

Belgien, Holland och Spanien var de första EU-länder som gav grönt ljus för könsneutrala äktenskap.

Sedan kom Sverige, följt av Portugal, och nu är liknande lagstiftning på gång i Luxemburg och Slovenien. Men samtidigt har Bulgarien, Estland och Rumänien i sin lagstiftning slagit fast att de endast godkänner äktenskap mellan män och kvinnor, och att de inte accepterar äktenskap eller partnerskap som par av samma kön ingått i andra länder.

EU-parlamentet uppmanar alla medlemsstater att ta bort all antihomosexuell lagstiftning och upphöra med all diskriminering, som beror på sexuell läggning. Diskriminering av homosexuella och andra minoritetsgrupper är vanligt förekommande framför allt i de gamla Öststaterna."

Dagens Nyheter 2011-01-03 Läs hela artikeln.

HOMOSEXUALITET I USA

San Francisco i USA är den stad i världen, som har störst andel homosexuell befolkning. Var tredje person är gay. Här finns butiker, kaféer och barer m.m. för gaybefolkningen. Män går hand i hand och man kysser varandra offentligt.
Mycket reklam riktas direkt till dem, som är gay i USA. Det finns även företagsledare, som öppet är gay. Men homosexuella får ännu inte gifta sig eller adoptera barn.

De lesbiska får inte lika mycket uppmärksamhet. Skillnaden kan bero på att män i allmänhet har mer pengar och därför är en större maktfaktor i samhället.

Många delstater i USA tillåter homoadoption.

USA:s moderna gayrörelse föddes för 30 år sedan och världens första prideparad hölls i New York 1970. 300000 paraderade då och över en million deltog i festligheterna.
I dag finns mängder av tidningar, tv och radio för och av homo- och transsexuella i USA. Förre presidenten, Clinton, utnämnde juni till nationell gaymånad och han prisade alla homosexuella män och kvinnor, som har berikat USA. Detta fick han kritik för av den baptistkyrka han är medlem i. Han fick också kritik då han utnämnde en homosexuell man till ambassadör i Luxemburg. I ett tal nämnde Clinton att det i USA begås ett hatbrott i timmen. Dit räknas då också brott mot människor för deras sexuella läggning.

"Är du jänkare, homosexuell och sugen på en karriär i armén är det bara att gratulera.

I går hävde USA:s senat förbudet mot öppet homosexuella att tjänstgöra inom den amerikanska militären.

President Obama kallade omröstningen för "ett historiskt steg".

I 17 år har de fått tiga, under parollen ”Berätta inte, fråga inte”.

Men i går stod det klart att USA:s senat, med siffrorna 65–31, röstade igenom beslutet att häva förbudet för personer inom militären att vara öppet homosexuella."

Aftonbladet 2010-12-19 Läs hela artikeln.

Obama har även beordrat USA:s justitiedepartement att sluta med att upprätthålla en lag från 1996, som förbjuder homoäktenskap. Homoäktenskap är tillåtet i ett fåtal av USA:s stater i dag.

EUROPRIDE

Över hela världen, hålls nationella Pridefiranden, för och av homo-, bi-och transsexuella. Så också i Stockholm. Då kan man besöka kaféer, marknadsstånd, livescener, queerpunk-konserter, föredrag, film, klubbar, fester m.m. Tidningen Pride Magazine har funnits sedan 1992.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

Sverige har i dag en ombudsman, som skall verka mot diskriminering bl.a. på grund av sexuell läggning. Skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning är grundlagsskyddad.

Det är viktigt att människor får upprättelse. Ombudsmannen har rätt att ta upp mål i Arbetsdomstolen.

HISTORISKT UTTALANDE I FN:S GENERALFÖRSAMLING

Den 18 december 2008 gav 66 stater i FN:s generalförsamling sitt stöd till ett uttalande som bekräftar att skyddet för de mänskliga rättigheterna inkluderar sexuell läggning och könsidentitet.

MR-DAGEN

Nu är det över 60 år sedan FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter antogs. Deklarationen och dess princip om att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter ligger till grund för övriga internationella människorättsliga instrument och har på flera håll uppmärksammats särskilt under året. Samtidigt är sexuella relationer mellan samkönade par fortfarande förbjudna i fler än 80 länder och så sent som i november i år beslöt parlamentet i Burundi att införa ett förbud mot homosexuella handlingar med straffsatser som fastställdes till fängelse mellan tre månader och två år.

Antalet homofoba hatbrott minskar i Sverige!

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet har antalet homofobiska hatbrott minskat. Homofob betyder fientlig till eller rädd för homosexualitet.

VISSTE DU...

att i det antika Grekland var homosexuella män något naturligt och ej något som sågs som avvikande. T.ex. Platon har skrivit om detta.

att det var förbjudet i svensk lag att utöva sin homosexualitet fram till 1944. Bröt man trots allt mot lagen kunde man få fängelsestraff. Homosexuella var därför tvungna att träffas i smyg.

att Socialstyrelsen först 1979 tog avstånd från synen på homosexualitet som en sjukdom.

att diskriminering av homosexuella förbjöds 1987.

att det sedan 1995 var tillåtet att ingå registrerat partnerskap för homosexuella.

att i Danmark blev registrerat partnerskap tillåtet redan 1989.

att EU-parlamentet 1998 fattade beslut om att homosexuella i EU skall ha samma rättigheter som heterosexuella.

att i flera amerikanska delstater är homosexualitet förbjudet.

att hösten 2002 genomfördes en ändring av tryckfrihetsförordningen. Denna ändring innebär att tillämpningsområdet för bestämmelserna om brottet hets mot folkgrupp utvidgas så att också hets med anspelning på sexuell läggning omfattas.

att i mer än 70 av världens länder är homosexuella relationer brottsliga.

UPPGIFTER

Vad innebär ordet queer ?

Vilken syn har Svenska kyrkan på homosexualitet?

Hur behandlas de homosexuella av det svenska samhället idag?

Ge exempel på de homosexuellas situation i andra delar av världen.

Hur såg man på homosexualitet i det antika Grekland? Läs “Gästabudet” av Platon. Hur beskrivs kärlek där?

Vilka svårigheter åberopas ibland i det fall där ett homosexuellt par vill adoptera ett utländskt barn?