Självmord

Statistik över självmord (Wikipedia) under 2000-talets första år. Antalet självmord per 100 000 invånare i världen.

Land män kvinnor
Norge 16,1 5,8
Rumänien 23,9       4,7
Kuwait 2,5 1,4
Litauen 55,9 9,1
Ungern 43,2 11,2
Tyskland 20,4 7
Egypten 0,1 0,0
Argentina 9,9 3
Schweiz 26,5 10,6
Sverige 18,9 8,1

 

SÖKANDET EFTER LIVETS MENING

Människans sökande efter meningen med livet är lika gammalt som människan själv. Författare, konstnärer, filosofer  har sökt  efter svaret på denna svåra  gåta. I religionen, på stjärnhimlen, i vetenskapen, i kärleken, i livet självt, har människor sökt svaret.

Tomten, Hamlet och Werther

Victor Rydbergs  tomte är en av tusentals figurer i diktens  värld som grubblat över livets dunkla mysterier:

” För sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hätta - ”nej, den gåtan är allt för svår, nej, jag gissar ej detta”...

/.../ Så har han sett dem, far och son, ren genom många leder, slumra som barn; men varifrån kommo de väl hit neder? Släkte på släkte följde snart, blomstrade, åldrades, gick - men vart? Gåtan som icke låter gissa sig, kom så åter.

/.../  Tomten lyssnar, och halvt i dröm, tycker sig höra tidens ström, undrar varthän den skall fara, undrar var källan må vara.”

Shakespeares Hamlet är en annan litterär gestalt, som funderat över detta. Hans fråga ”Att vara eller inte vara”, är mycket berömd.

Goethes roman ”Den unge Werthers lidanden” (1774) gav upphov till en självmordsvåg, när den kom ut.  Huvudpersonen Werthers självmord manade till efterföljd.

ETT BROTT MOT GUD

I medeltidens Europa var självmord någonting fruktansvärt. Det ansågs vara ett trots mot Gud, som gett människan livet.  Självmord var därför under alla omständigheter förbjudet. Bröt man trots allt mot detta förbud, blev straffet en förnedrande begravning. Exempelvis kunde kroppen komma att brännas på bål.

Självmördare hade påverkats av Satan, ansåg man. Därav straffet.

Galenskap var en förmildrande omständighet. Då slapp man straff.

INDIVIDEN BESTÄMMER

Under 1700-talet avskaffades skändningen av självmördarnas kroppar, men inte förrän under 1900-talet slutade kyrkan  att fördöma  dem som tagit livet av sig.  Under detta sekel har det utvecklats en annan syn på självmord i västerlandet.  Det anses nu vara upp till individen att ta ansvar för sitt liv.

Vad driver då människor till att ta livet av sig?

RELIGIÖSA/POLITISKA ORSAKER

Bland vissa fundamentalistiska muslimer finns tron att självmord är en god gärning, om det sker i Allahs namn. Det  ger en biljett till Paradiset.

En  organisation som använder sig av självmords-terrorism är Hamas. Mellan 1993 och 1996 utförde Hamas väpnade gren, Izzadin al-Kassam, tolv självmordsattacker mot Israel.  Hamas ser attackerna som en del av jihad, heligt krig, och syftet är att frigöra Palestina från israelerna. Självmordsterroristerna är unga och ogifta. Ofta är de studenter, som ser sig själva som martyrer. De vill dö för islam.

I vissa religiösa sekter förekommer massjälvmord. 1997 begick 39 amerikaner kollektivt självmord med hjälp av sömnmedel.  De var medlemmar i en religiös sekt med IT-framtoning, som hette Heavens Gate,  vars ledare menade sig ha gudomliga kontakter.   Kometen Hale-Bopp,  som man under vår-vintern 1997  kunde se på himlen,  var signalen som fick dem att skrida till verket. Sektens medlemmar, både unga och gamla, dog i tron att tefat skulle föra dem till en annan värld, en högre verklighet.

I nordvästra Guyana ledde sektledaren Jim Jones c:a 900 mnääniskor till ett maniskt och sinnesförvirrat massjälvmord 1977.

DEPRESSIONER

Depressioner är vanliga orsaker till självmord i Sverige. Orsakerna till att dessa uppkommer, varierar. Arbetslöshet, dålig ekonomi, mobbning eller dåliga relationer till vänner  och familjen kan vara utlösande faktorer.
Symptom på depression är t.ex. sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dålig aptit, ångest och rastlöshet. Detta är signaler som den deprimerade sänder ut till omgivningen. Därför kan ett självmord eller självmordsförsök aldrig komma som en blixt från en klar himmel, hävdar kuratorer som arbetar med självmordspatienter (källa: SVD).

PRESSETISKA REGLER OCH SJÄLVMORD

I de pressetiska reglerna, massmediernas “budord”, kan man läsa  att medierna skall iakttaga största försiktighet när det gäller uppgifter som har med självmord att göra. Detta av hänsyn till de anhöriga.

FRÅGOR

1. Varför, tror du, är det så stora skillnader i självmordsfrekvens mellan olika länder?

2a.  Vad menar Victor Frankl att meningen med livet är?
2b. Vad anser Du om Frankls sätt att se på meningen med livet?

3. Vad funderar Victor Rydbergs tomte över?

4. Beskriv synen på självmord förr. Hur har den förändrats?

5. Ge exempel på orsaker till självmord.

6. Vad tror du är orsaken till att självmordsförsök är vanligare bland flickor än bland pojkar?

7. Hur tror du att vi skulle kunna minska antalet självmord/självmordsförsök?

8. Varför finns det pressetiska regler som rör självmord?