Har Jesus legat i svepeduken i Turin?

I staden Turin i Italien finns en svepeduk, ett liklakan. Är denna svepeduk den duk Jesus sveptes i före gravläggningen?

Svepeduken vördas som en helig relik. Den är nästan fem meter lång, och på den ser man bilden av en man, som har blivit utsatt för misshandel. Han har skägg och axel-långt hår.

 

OMTALAD DUK

Denna duk, som man ansett har avtryck av Jesu kropp, har omtalats ett flertal gånger under århundradenas lopp i olika källor. Bland annat sände kejsar Justinianus en delegation till Palestina för att på duken mäta hur lång Jesus var. Flera källor nämner duken som en relik. Under en period har duken bevarats i Konstantinopel. Under 1500-talet fanns duken i franska Savoyen, där den kom att räddas ur en eldsvåda. 1578 flyttades duken till Turin, där den i dag bevaras i domkyrkans kapell, Capella della Santissima Sindone. Där visas den vart 33 år för allmänheten (Jesus lär ha blivit 33 år).

SÅG  BILD  AV   LJUSGESTALT

1898 fotograferade en amatörfotograf svepeduken. Han chockades när han på negativet såg en positiv bild av en ljus gestalt mot en mörk bakgrund. 
En amerikansk flygprofessor har i våra dagar med hjälp av teknisk utrustning, som använts för att utforska planeten Mars, lyckats få fram en tredimensionell bild av den man som legat i duken. Bilden bekräftar tidigare iakttagelser vad beträffar utseende, längd och sårskador på den person som en gång legat i den.

 

Mannen som en gång legat i duken har:

1. varit gisslad på romerskt sätt

2. varit törnekrönt

3. burit tvärbjälken till ett kors

4. varit korsfäst med spikar

5. böjt ner huvudet när han gav upp andan

6. blivit provisoriskt gravlagd.

Mannen, som har legat i duken, har också fallit  utan att kunna ta för sig med händerna. Han har fått ansiktsskador.

Svepeduken visar också att den döde haft ett djupt sticksår på högra sidan. Det är drygt 4 cm långt. Fynd av romerska legionärslansar från denna tid har en maximal bredd av just 4 cm.

Tummarna syns inte på duken. Detta visar att personen varit korsfäst med spikar genom handlederna. När spiken går genom handleden skadas en nerv, som går till tummen och får denna att vikas in mot handflatan. Genom båda fötterna går en spik.
I Evangelierna i Nya Testamentet kan man läsa att Jesus varit med om just det som avtrycken på svepeduken vittnar om.

TROLIGT ATT BILDEN BRÄNTS IN

Forskare menar att dukens avtryck inte har uppkomit genom substanser. Genom mikroskopiska under-sökningar har man kunnat visa att varken färg eller annat pigment har använts för att åstadkomma bilden. En termokemist drar slutsatsen att avtrycket uppkommit genom ett utbrott av strålningsenergi. Det är troligt att bilden bränts in under ett mycket kort ögonblick.

Biskop Sven Danell skriver i sin bok om svepeduken: “Matteus skriver i berättelsen om den första påskmorgonen att en ängel steg ned, vars utseende var såsom en blixt.
Bilden på duken ger tredimensionell information. Genom databehandling kan man göra bilder där man ser den korsfäste från sidan. Kroppen i svepningen har avlägsnats ur den på ett oförklarligt sätt. Om kroppen hade tagits bort på vanligt sätt borde blodfläckarnas konturer förstörts, men så har inte skett.

HAR UNDERSÖKTS MED C14-METODEN

Svepeduken har undersökts med C14-metoden. Enligt resultaten från undersökningen skulle duken härstamma från 1300-talet. Detta rubbar inte övertygelsen hos många människor, varav en hel del är forskare, att duken är äkta, dvs. duken är den duk, som Jesus gravlades i.

Motiveringarna är bland annat följande: Duken har varit utsatt för eldsvåda, den har kraftiga föroreningar bestående av mikrosvampar, pollen, damm och limaktiga kolsubstanser från vaxljus, som under århundradenas lopp varit tända vid duken. Under 1500-talet kokades duken i olja, bevittnat av tre biskopar, för att kontollera om avtrycken försvann. Därför menar man att man inte kan lita på den gjorda undersökningen. 

Man påstår också att duken är vävd i den teknik, som användes för 2000 år sedan och att tyget är tillverkat av växter, som fanns i Palestina vid samma tid.

 

 FRÅGOR

1. Läs berättelsen om Jesu korsfästelse i Nya testamentet: Matt.26:36-75 och Matt.27:1-56.

2. Tag sedan reda på vad en relik är och vilken betydelse reliker har haft  och fortfarande har för vissa människor.

3. Vad anser Du om svepeduken i Turin? Är duken Jesu svepning? Hur har bilden på duken uppkommit, tror du?

VISSTE DU...

att Du kan läsa mer om svepeduken på följande adress:
http://www.shroud.com/expos.htm

Kardinal Giovanni Saldarini, ärkebiskop i Turin, meddelade att duken skulle visas under åtta veckor. Detta på grund av att man vill fira Jesu födelse för två tusen år sedan. Annars har duken endast visats två gånger per århundrade för allmänheten. Visningen ägde rum mellan 26 aug.-22 okt 1999.