Kvinnlig omskärelse
- en fråga om makt?                       

 

En omskärelse kan vara olika omfattande, från att hela klitoris och delar av de inre blygdläpparna skärs bort till att toppen av klitoris avlägsnas. Den mest omfattande omskärelsen är den faraoniska, där klitoris och både de inre och yttre blygdläpparna tas bort. Kvinnan sys därefter ihop och endast ett litet hål lämnas kvar för urin och menstruationsblod. Hon måste sedan klippas upp när hon skall föda barn.
Forskare menar att mannen har behov av att ha kontroll över kvinnan och hennes sexualitet. Det är en fråga om makt. Därför kräver han att kvinnan skall vara omskuren.  Det finns i dag cirka 140 miljoner omskurna kvinnor i världen enligt WHO, huvudsakligen Afrika, Asien och Mellanöstern, men omskärelse av flickor sker även i Västvärlden.

OMSKÄRELSE VANLIGT I AFRIKA

Kvinnlig omskärelse förekommer framför allt i Afrika. Omskärelsen sker där inom många olika kulturer, trots att bruket av omskärelse saknar stöd i samtliga världsreligioners skrifter. Många forskare tror att riten är 3000 år gammal och att den har uppstått i Nildalen. Manlig omskärelse däremot är påbjuden i judarnas Tora och i muslimernas hadith. De flesta av islams religiösa ledare och skriftlärde menar att islam inte tar ställning till kvinnlig omskärelse. Av världens 140 miljoner könsstympade kvinnor är nästan alla muslimer. Bruket förekommer också hos etiopiska judar och kristna egyptier.

Operationen äger rum när flickorna är mellan sex och tio år gamla. I Somalia och på många andra ställen på den afrikanska landsbygden finns speciella omskärerskor, som arbetar utan bedövning med rakblad, sax eller glasskärvor. Stympningen leder till bl.a. smärta vid urinering, menstruation och samlag.

Man misstänker att omskärelse på kvinnor äger rum i hemlighet i Sverige, men de flesta, som vill omskära sina döttrar, åker till hemlandet och får det utfört av kanske samma kvinna, som omskar modern.

 

TILLTRÄDE TILL ÄLDRES GEMENSKAP

Genom omskärelsen upptas flickorna i de äldres gemenskap. Det har blivit en rit, som har kopplats till religionen. Ingreppet sker ofta utan bedövning och med smutsiga redskap. Tusentals flickor dör under eller efter operationen. Familjer, som har det bättre ekonomiskt ställt, låter sina flickor få genomgå ingreppet på sjukhus. I många länder är det svårt att få en icke omskuren flicka bortgift. 

95% AV EGYPTISKA KVINNOR OMSKURNA

Egyptens hälsominister förbjöd 1996 kommunala och statliga sjukvårdsinstitutioner att utföra omskärelser på flickor. En svart marknad fanns dock, där läkare utförde könsstympningen för att tjäna pengar. År 1997 upphävde en domstol i Kairo förbudet. Man menade att förbudet inte har stöd i lagen, men 2007 kriminaliserades bruket att omskära flickor

Mer än 95% av de egyptiska kvinnorna är omskurna. Omskärelse förekommer både bland muslimer och kristna i Egypten. Man vill kunna kontrollera den kvinnliga sexualiteten tills flickan har gift sig.  Motståndarna till omskärelse hävdar att kvinnlig omskärelse strider mot det förbud mot stympning av människokroppen som finns inskrivet i egyptisk lag.

SITUATIONEN I SVERIGE

I Sverige inträffar det att mödomshinnor sys ihop på flickor, som haft sex före äktenskapet. Annars skulle de inte längre vara accepterade av sina familjer, och de skulle aldrig bli gifta. 

Kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige och nu har ordet omskärelse i svensk lag ändrats till kvinnlig könsstympning.

Om en läkare eller annan person utför detta ingrepp kan det ge upp till 4 års fängelse. Att ej avslöja brottet är också straffbart. Ett problem är att personer åker utomlands för att göra könsstympningen.

SEXUALITET, HEDER OCH MORD

I Sverige har ett flertal mord ägt rum där en muslimsk man dödat sin hustru eller syster.

Männen har vuxit upp i Mellanöstern. I dessa länder är den enskildes sociala och ekonomiska skyddsnät  familjen, klanen. Lojaliteten mot familjen är en nödvändighet för överlevnad. Är man inte lojal utdelar familjens representanter ett straff, som man ser som rättmätigt, även om det strider mot lagstiftningen. Kravet mot familjen förknippas med sexuell anständighet. Detta fenomen finns runt hela Medelhavet. Där finns ett patriarkaliskt maktmönster, och man vaktar de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Männens ära och maktposition hotas om kvinnorna skulle förlora sin heder. Pojkarna däremot har sexuell frihet. Det är patriarkatet, som är orsaken till maktmissbruket, inte de religioner som finns runt Medelhavet. Professor Jan Hjärpe, Islamologisektionen vid Lunds universitet, ställer frågan om kulturella normer kan anföras som skäl för mildare domar i mordrättegångar, och han svarar också nej på frågan. Vad anser Du? 

VISSTE DU ATT...

I arabländerna är kvinnors inflytande i ekonomiska och politiska frågor mycket begränsat.

Sex hör för en muslim hemma i äktenskapet. Äktenskapet är ett livslångt socialt kontrakt. Två släkter binds samman.

Smekningar och förtrolighet förekommer inte ofta i muslimska äktenskap. Detta får kvinnorna av sina väninnor.

Det erotiska förhållandet till mannen rör enbart samlaget. Det ses som en plikt och något gott. Kvinnan får inte neka mannen samlag. En hustru har rätt till sexuellt umgänge med sin man.

Impotens är skilsmässoskäl, men svårt att bevisa.

Abort är tillåten innan fostret är 120 dagar.

Vissa muslimer anser att det är opassande för en kvinna att visa sig ute när hon är gravid. Graviditeten visar att hon haft samlag.

Under menstruationen får inte en kvinna ha samlag och inte heller besöka moskén.

Homosexualitet är synd, och bestraffas med döden enligt sharia, den muslimska lagen.

Bland aboriginerna i Australien betraktas en oomskuren som oren.

Judar låter omskära sina söner som tecken på förbundet mellan Gud och folket. ( 1Mos.17 )

ABORT

ISLAM

JUDENDOM

 

FRÅGOR
1. I vilka länder förekommer kvinnlig omskärelse?

2a. Nämn ett par religioner där män skall vara omskurna.
b. Tag reda på varför män blir omskurna i dessa religioner.

3. Vad säger svensk lagstiftning om omskärelse på flickor?

4. Finns det stöd för kvinnlig omskärelse i någon av världsreligionerna?

5. Hur gammalt, säger vetenskapen, att bruket att omskära flickor är?

6. Hur skulle sedvänjan att omskära flickor kunna utrotas, tror Du?

7. Du kan finna mer fakta om kvinnlig omskärelse på internet.