Sekter och New Age

Ca 900 medlemmar ur den fanatiska sekten ”Folkets tempel” begick 1978 självmord i Guayana. Sekten hade flyttat dit från Kalifornien. Sektens ledare Jim Jones hade själv utsett sig till Messias.

INNEHÅLL

Sektmedlemmarna svalde en dryck bestående av cyanid och kool-aid tillblandad av sektens läkare och sjuksköterskor serverad i plastmuggar. Döden inträffade efter fem minuter. De som inte drack frivilligt hotades med gevär.
Ditflugna amerikanska soldater fann människor i dödliga omfamningar eller hållande varandras händer.

Innan massjälvmorden ägde rum hade sektmedlemmarna tränats att ta livet av sig genom att mitt i natten tvingas upp för att tömma en bägare med okänt innehåll.
En överlevande berättar att man drack, eftersom man trodde att Jim Jones var Gud och att alla utanför sekten var fiender.
En miljon dollar i guld och värdeföremål återfanns i lägret. Terror och fysiskt och psykiskt våld har förekommit. Svarta behandlades som slavar och barn, som ville lämna sekten, sattes i burar. 

YTTERLIGARE SJÄLVMORDSSEKTER

Ytterligare en sektledare planerade massjälvmord för sina 32 anhängare. Det skulle äga rum på toppen av den 3716 meter höga vulkanen Teide. Liken skulle sedan hämtas av ett rymdskepp. Själarna skulle räddas till en annan värld eftersom världen strax efteråt skulle gå under. Detta ägde rum på Teneriffa i januari 1998. Ledaren för sekten var en tysk psykolog.

Medlemmarna i en sekt i USA trodde att de efter döden skulle få följa med ett rymdskepp, som flög bakom kometen Hale-Bopp, till en annan värld. Därför begick de 39 medlemmarna självmord. Detta ägde rum 1997. 

I mitten av 1990-talet avslöjades en sekt i Japan, som försökte genomföra massmord genom att släppa ut nervgas i Tokyos tunnelbana.

En halvblind guru hade total kontroll över sektmedlemmarna. I denna sekt var många medlemmar högt utbildade. De var läkare, tekniker och forskare. Hur kan kritiskt tänkande människor förblindas av en blandning av magi, science fiktion och olika religioner?

SEKTERNA  OCH MILLENNIESKIFTET

När vi närmade oss millennieskiftet blev tankarna om jordens undergång starkare och en del människor blev lite rädda för vad ett tusenårsskifte skulle  komma att innebära.
I en del länder gick man till attack mot sekterna, eftersom man anser att de är en fara för samhället. Bland dessa sekter finns Moonies, Familjen, Scientologerna och Hare-Krishna.

Även EU-parlamentariker har tagit upp frågan om hur man skall skydda sig mot sekter.
I Israel förberedde man sig för en anstormning av kristna pilgrimer till tusenårsskiftet. Man fruktade att domedagssekter hade valt Jerusalem för att utföra massjälvmord. En sektledare hade sagt att han skulle komma att dö och uppstå i Jerusalem under den aktuella perioden. För att förhindra ett sådant scenario förbjöd man personer, som saknar returbiljett, inresa i landet.

DESTRUKTIVA SEKTER

Alla sekter behöver inte vara farliga. Det finns dock destruktiva sekter. En destruktiv sekt är en odemokratisk rörelse. Sekten följer egna lagar. Den har ofta en ledare, som skaffar sig fördelar på medlemmarnas bekostnad. Många går med i sekten eftersom den lovar en lösning på deras problem. Det kan röra sig om personliga problem, eller att stoppa krig eller världssvälten. Sektens lära anses vara sann och får inte ifrågasättas. En destruktiv sekt manipulerar och utnyttjar människor. Många sektmedlemmar tvingas bryta med sin familj.

Några sekter, t.ex. Jehovas Vittnen, menar att de har bibeln som grund. Andra har indiskt ursprung, exempelvis Hare Krishna.

 

 

TRO PÅ UTOMJORDINGAR

I dag tror inte människor, längre på troll, häxor och tomtar. I stället är det flygande tefat och rymdvarelser, som  intresserar. Den TV-serie, som haft störst betydelse, är den amerikanska Arkiv X. Budskapet är att myndigheterna vet mer om utomjordingar än de vill avslöja för allmänheten. Arkiv X och liknande serier skrämmer många människor och en del börjar också tro på dem. Skiljelinjen mellan dokumentära program och fantasi-skapelser har blivit allt luddigare.

NEW AGE

I bokhandeln kan man hitta böcker om meditation, healing, reinkarnation, andekommunikation, astrologi, kristaller, TM, pendelmagi, aromterapi, zonterapi... Företrädarna för detta, som kallas New Age, är inte nöjda med Västerlandets rationalism (förnuftstro) och materialism. Man är missnöjd med den rådande kulturen.

INDIVIDENS STRÄVAN EFTER HELHET

Dagens New Age-tankar har bland annat rötter i 60-talets hippierörelse. Men hippierörelsen verkade för kärlekens utbredning. Dagens New Age verkar mer intressera sig för den enskilda personens strävan efter att få vara del i ett sammanhang, som är större än människan själv.  Mystiska kunskaper ur människans inre ger en högre kunskap än den olika religioners auktoriteter kan ge.” Du skall söka det gudomliga inom dig.” Man vill också komma  i kontakt med människor i gångna tider och med de dödas andar. 

SHAMANISM

Genom  t.ex. shamanismen kan människan  vandra mellan den vanliga materiella världen och en högre andlig verklighet. Det finns en verklighet, som vi inte kan nå med vårt förnuft, menar man. Genom shamanism eller yoga förstår man den kosmiska ordningen. Man behöver vägledning av en person, som har kommit längre i sin andliga utveckling.

TRANSCENDENTAL MEDITATION

Chopra är en mycket framgångsrik författare inom New Agerörelsen. Han är förankrad inom TM (Transcendental meditation) och därmed också inom  den typ av hinduism som TM:s grundare Maharishi Yogi omfattar.

New Age uppfattar universum som en intelligent, levande organism. Man menar att det finns stora likheter mellan österländsk mystik och modern atomfysik. Materien består av energi. Människan består av samma substans som universum. Människan är en del av det stora andliga universum.

Vår hjärna anses bara vara utnyttjad till en liten del. Vi har mycket outnyttjade resurser.

Människans uppgift är att ta vara på jorden på bästa sätt, ej förstöra miljön  och ej exploatera den. Vi skulle kunna göra vår jord till en paradisisk tillvaro. Människor och djur har lika rätt att existera. New Age arbetar också mot kärnkraft och kärnvapen.
I dag vänder sig många människor till alternativvården, men somliga menar att mycket i denna vård är kvacksalveri. Kan man bli frisk av meditation, handpåläggning eller av att tänka positiva tankar?

JUNG OCH ZEN

I dag är psykoanalytikern Jung populär. Jung kritiserade den västerländska kulturen och han hämtade mycket inspiration från österländsk filosofi och medeltida tankar. För Jung är religiösa uttalanden uttalanden om människans psyke. Religion eller teologi blir psykologi. Inom New Age kopplas ofta Jungs psykoanalytiska teorier i hop med buddhistiskt tänkande.

Zen-buddhismen är också populär i dag.

ALTERNATIV MEDICIN

KRISTALLER

Kristaller är koncentrerad energi. Allt består av energi, och där energin minskar kan kristallen användas som energipåfyllare. Med kristaller kan man t.ex. stärka självkänslan (jaget) och bota sjukdomar.

ZONTERAPI

Genom att trycka på vissa ställen under foten kan man bota sjukdomar i andra delar av kroppen.

TM

Genom transcendental meditation frigörs energi i kroppen, som tidigare bundits i onödiga spänningar i kroppen. Invigning sker genom ett Krsna-ritual på sanskrit. Det nya energitillskottet kan användas till större fysiska eller intellektuella ansträngningar. Du kan t.ex. springa snabbare eller helt enkelt bli smartare.
TM instiftades 1958 av maharsi  Mahesh yogin.

YOGA

Yoga betyder träning och förening med Gud. Av sju yogaskolor är följande viktigast:
Hatha-yoga ger regler för kroppsställning, andningsreglering och undertryckande av känslor.

Jnana-yoga tränar kunskap och insikt. Bhakti-yoga handlar om hängivenhet och Raja-yoga tränar tankelivet. Dessa är de psykologiska skolorna.
Raja-yoga handlar om yogas mål och förhållandet mellan sinnet och sinnesvärlden och innehåller mer avancerade övningar. De andliga övningarna liknar de kristna och muslimska mystikernas.

En av de snabbaste vägarna till yoga är fullkomlig hängivenhet för Herren.
Herren är en ande, oberörd av mänskliga förändringar.
Hos honom är det allvetande oändligt, som hos människan blott är ett frö.
Herren är icke begränsad av tiden.
Det heliga ordet OM representerar honom.
Genom koncentrerat tänkande över begreppet Herren följer kunskap om honom.
Och ett gradvis övervinnande av hindren för yoga.
OM är Brahman, som är alltings början, medel och mål.
y
ogasutra 1:23-29

AROMTERAPI

Aromterapin använder sig av växternas eteriska oljor på grund av deras doft och läkande egenskaper. Oljorna förekommer bl. a. i kvistar, blad, rötter, bark o.s.v. Dessa oljor har människor använt genom årtusenden. Oljorna kan vara smärtstillande, bakteriedödande, läkande och avslappnande.

 

 

FRÅGOR

1. Ge exempel på några sekter, som finns i dag.

2. Vad kännetecknar en destruktiv sekt?

3. Varför går vissa människor med i sekter, tror du?

4a. Vad kännetecknar New-Age-rörelsen? b. Vad är den kritisk till? c. Hur kan människan nå en högre verklighet, enligt New age?
d. Sysslar du själv med något, som tillhör New age?

5. Tror du att man kan bli frisk av meditation, handpåläggning eller av att tänka positiva tankar?

6. Vad är astrologi? Tror du på horoskop? Varför?/Varför inte?

7. Vad är Din åsikt om kristaller, T.M., zonterapi och aromterapi?