Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Thomas ab Aquino, d. 1274 Text 18

 

Jag talar om en dubbel sanning om de gudomliga tingen inte vad angår saken själv, ty det finns bara en enda sanning, utan vad angår vår kunskap. Till den ena kan det mänskliga förnuftet nå, den andra överstiger all mänsklig fattningsförmåga. Att det finns en Gud och andra liknande kunskaper, som genom det naturliga förnuftet kan vinnas om Gud, är icke åsikter, tillhöriga tron, utan förberedelser för denna. Ty tron förutsätter den naturliga kunskapen på samma sätt, som nåden (förutsätter) naturen och fullkomligheten det som kan fullkomnas.

Ty det har ovan visats, att en människa genom det naturliga förnuftet blott kan nå till kunskap om Gud utifrån skapelsen. Skapelserna åter för till kunskap om Gud som följden (för) till grunden. Genom det naturliga förnuftet kan alltså om Gud bli känt allenast, att han är alla tings urgrund.

Till människans frälsning måste det utom de filosofiska vetenskaperna, som utforskas av det mänsklìga förnuftet, finnas en vetenskap, som ansluter sig
till gudomlig uppenbarelse. - - - Därför måste genom gudomlig uppenbarelse bekantgöras för människan för hennes frälsning mycket som går utöver det mänskliga förnuftet. (Ur Thomas skrifter)