Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Rousseau. Text 31

Jag vet ingen värdigare hyllning att skänka gudomen än den stumma beundran, som betraktandet av dess verk inger. Jag förstår, att stadsborna, som endast ser väggar, gator och brott, kan vara svaga i tron, men jag kan inte förstå, hur lantborna, och i synnerhet de som bor ensligt, kan undgå att tro. Hur kommer det sig, att deras själar inte hundra gånger om dagen lyfter sig i hänryckning upp till skaparen av dessa under, som slår dem med häpnad? Vad mig beträffar har det sedan länge framför allt varit morgnarna, när jag är matt efter nattens sömnlöshet, som min själ brukat svinga sig upp till dessa höjder, där den inte behöver trötta ut sig med att tänka. Men för detta fordras, att mina ögon får glädja sig åt naturens hänförande skådespel. När jag är inne i min kammare, är mina böner mera sällsynta och slätstrukna, men när jag ser ett vackert landskap, känner jag mig rörd utan att kunna säga varför. Jag har läst någonstans om en klok biskop, som vid en visitation i sitt stift träffade en gammal gumma, vilken, när hon skulle be, endast kunde säga: "Å!" Han sade till henne: "Kära mor, fortsätt att be så; den bönen är mera värd än alla våra tillsammans." Denna den bästa bönen är också min.
(Ur Confessiones, sv. Bekännelser)