Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Jesuiterorden. Text 26

Ignatius har Gud i sitt eviga rådslut ställt mot Luther! Luther, denna skam för Tyskland, detta epikureiska svin, denna olycka för Europa, detta världens osaliga odjur! Så stor är icke skillnaden mellan japanerna och europeerna beträffande  de seder och livsmål som mellan å ena sidan Luthers och Calvins anhängare och å den andra det av Ignatius grundade sällskapet. - Ty vad har Luther företagit sig annat än att förinta den romerska tron, förstöra påvens auktoritet, fördärva sederna? Denna ärelöse avfälling har skickat till kamp ur vrårna och lägsta folkdräggen icke blott obildade människor utan t. o. m. sådana som är beryktade för gudlöshet, skändligt liv, sedligt fördärv, förvrängare av Guds ord, vidriga besudlare av de heliga böckerna.
Jag skulle icke vilja förneka, att från vår sida en häftig och evig kamp begynt mot kätteriet för den katolska religionen. Förgäves väntar kättarna att genom tystnad komma i samförstånd med Jesu sällskap. Så länge det blir kvar hos oss en livsfläkt, kommer vi att ge skall mot vargarna för att försvara den katolska hjorden. Det finns intet hopp om fred, hatets frö är oss medfött!
(Ur Imago primi saeculi Socieratis Jesu, 1640)